ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


تك دانلود

مرکز دریافت فارسی Microsoft

در این قسمت از وب سایت Microsoftمی توانید برنامه هایی به زبان فارسی و از جمله فارسی ساز ویندوز XP و فارسی ساز آفیس 2003 دریافت کنید.

Download Kaspersky Virus Removal Tool
شروع کامپیوتر نرم افزار دانلود
13566 کلیک - 2.46 امتیاز از 101 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم