ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

محوطه تارخی بيستون

محوطه تارخی بيستون

تاریخ: 2012/07/16
زبان: English
شاخه: ابنیه تاریخی
کلیک: 10069
امتیاز: 2.91 از 430 رای -
VisitLink.php?a=I&key=341

پایگاه میراث جهانی پارسه پاسارگاد

نام مشهور غربي تخت‌جمشيد ، يعني پفرْسفهْ پفليْس (Perse Polis) ريشه غريبي دارد. در زبان يوناني، پْرسهْ‌پفليْس و يا صورت شاعرانه آن پفرْسفپ‌ْتوفليْس Persep tolis لقبي است براي آفتفنه، الهه خرد و صنعت و جنگ، و «ويران‌كننده شهرها» معني مي دهد.اين لقب را آشيل، شاعر يوناني سده پنجم ق.م. در چكامه مربوطه به پارسيان، به حالت تجنيس و بازي با الفاظ، در مورد «شهر پارسيان» به كار برده است

تاریخ: 2012/07/11
زبان: English
شاخه: ابنیه تاریخی
کلیک: 15276
امتیاز: 2.6 از 576 رای -
VisitLink.php?a=I&key=335

روستای تاريخی ميمند

روستای تاريخی ميمند

تاریخ: 2006/12/03
زبان: English
شاخه: ابنیه تاریخی
کلیک: 10005
امتیاز: 2.77 از 514 رای -
VisitLink.php?a=I&key=340