ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


توجه: نرخ متوسط بازار که در ابزار تبدیل نرخ ارز ما مورد استفاده قرار می گیرد، نه نرخ «فروش» و نه نرخ «خرید» است. نرخ متوسط بازار از متوسط نرخ خرید و نرخ فروش در تبادلات عمده انجام شده در بازار جهانی خرید و فروش ارز محاسبه می شود.

مقدار ارز مبدا ارز مبدا ارز مقصد مقدار ارز مقصد

مقدار ارز مبدا ارز مبدا ارز مقصد مقدار ارز مقصد
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1دلار کانادا (Canada Dollars - CAD)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1یورو (Euro - EUR)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)
1ین ژاپن (Japan Yen - JPY)108ریال ایران (Iran Rials - IRR)

مقدار ارز مبدا ارز مبدا ارز مقصد مقدار ارز مقصد
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108یورو (Euro - EUR)
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP)
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR)
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED)
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108ین ژاپن (Japan Yen - JPY)
1دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)108دلار کانادا (Canada Dollars - CAD)

مقدار ارز مبدا ارز مبدا ارز مقصد مقدار ارز مقصد
1یورو (Euro - EUR)108دلار ایالات متحده (United States Dollars - USD)
1یورو (Euro - EUR)108پوند انگلستان (United Kingdom Pounds - GBP)
1یورو (Euro - EUR)108ریال عربستان سعودی (Saudi Arabia Riyals - SAR)
1یورو (Euro - EUR)108درهم امارات متحده عربی (United Arab Emirates Dirhams - AED)
1یورو (Euro - EUR)108ین ژاپن (Japan Yen - JPY)
1یورو (Euro - EUR)108دلار کانادا (Canada Dollars - CAD)